home

 

VAC-Veenendaal is een onafhankelijke adviescommissie woningbouw en woonomgeving  die is aangesloten bij het overkoepelend orgaan VACpunt Wonen dat gevestigd is in Utrecht.
Als erkende woonconsumentenorganisatie oefent het VACpunt Wonen invloed uit op het rijksbeleid middels structureel  overleg met het ministerie van Infra en Milieu.
Meer dan 200 VAC’s die in ons land actief zijn oefenen op deze indirecte wijze invloed uit op onze woningkwaliteit en de kwaliteit van onze woonomgeving.